สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

     

  ตำบลครึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเชียงของ แบ่งเขตปกครองออกเป็นจำนวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านส้าน 2.บ้านครึ่ง  3.บ้านครี่งใต้  4.บ้านหลวง 5.บ้านศรีลานนา 6.บ้านตอง 7.บ้านม่วงชุม 8.บ้านหลวง 9.บ้านตองเก้า 10.บ้านประชาภิวัฒน์ 11.บ้านไชยปราการ

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่

1.พระธาตุเขาเขียว

2.ขอนไม้โบราณ

3.กองหินโบราณ

4.พระเจ้าเข้ากาด

5.พระธาตศรีลานนา

6.ป่าชุมน้ำบ้านม่วงชุม

7.วัดครึ่งใต้


 • koakeaw2.jpg
  ประวัติพระธาตุเขาเขียวตั้งอยู่ที่บ้านครึ่งเหนือ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ค้นพบโดยพ่ออาจารย์หนานแก้ว พัฒนพงษ์ศิริ ผู้สูงอายุของบ้านครึ่งเหนือโดยท่านได้อ่านจากสมุดข่อย...

 • DSC_0197_resize.JPG
  ขอนไม้โบราณ ขอนไม้โบราณทั้ง 2 ท่อน เป็นไม้สักทองและไม้พญางิ้วดำ โดยไม้สักทองพบเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2545 ชาวบ้านลงไปหาปลาบริเวณวังขอนซุงในแม่น้ำอิงไปพบเข้าในความลึก 3.20 เมตร มีความยา...

 • DSC_0200_resize.JPG
  กองหินโบราณกองหินโบราณแห่งนี้ ตั้งอยู่ติดกับวิหารวัดหลวงทิศตะวันตก มีความสูง 1.50 เมตร พื้นที่กว้าง 15 เมตร ยาว 28 เมตร เป็นเนื้อที่ 420 ตารางเมตร กองหินนี้ตามประวัติได้เล่าต่อกันม...

 • DSC_0209_resize.JPG
  พระธาตุพระเจ้าเข้ากาด วัดพระเจ้าเข้ากาดนี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่ถ้าดูจากประวัติอำเภอเชียงของแล้ว จะอยู่ในราวปี พ.ศ.1805 ในสมัยนั้นขอมได้อาศัยอยู่ในแถบนี้คงสร้างวัดไว้ แต่ต่อ...

 • 1_resize.jpg
  พระธาตุเจดีย์ศรีล้านนา ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ ทุกปีในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ จะมีพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุของชาวล้านนาต้องเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ธุปเทียน ฝักส้มป่...

 • wsaw.jpg
  ป่าชุมน้ำบ้านม่วงชุมบ้านม่วงชุมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บริเวณที่ตั้งบ้านม่วงชุมในอดีตอยู่ติดแม่น้ำอิง ต่อมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ จึงได้อพยพมาอยู่ในที่ด...

 • DSC06697.jpg
  วัดครึ่งใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๙๑ ตารางวา อาณาเขตของวัด มีดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์ ท...

 • 23334405_1932075827045562_1265745215271962735_o.jpg
  ทุ่งปอเทือง จะบานช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม นักท่องเที่ยวสามารถมาแวะชมแวะถ่ายภาพบรรยากาศกันได้นะค

 • ที่พักในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง

 • เปิดศูนย์บ้านส้าน_๑๙๑๑๐๑_0027.jpg
  ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ อ.เชียงของ "เชียงของ RECYCLING CENTER" บริหารจัดการโดยบริษัท ฟาร์มดี เซอร์วิส จำกัด โดยมีการดำเนินงานภายใต้มติของชุมชน ส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิ...
Visitors: 39,614