กองหินโบราณ

กองหินโบราณ

กองหินโบราณแห่งนี้ ตั้งอยู่ติดกับวิหารวัดหลวงทิศตะวันตก มีความสูง 1.50 เมตร พื้นที่กว้าง 15 เมตร ยาว 28 เมตร เป็นเนื้อที่ 420 ตารางเมตร กองหินนี้ตามประวัติได้เล่าต่อกันมานั้น ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และมีความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ชาวบ้านได้ให้ความเคารพสักการะตลอดมา ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ้าผู้แก่ กองหินนี้เป็นสถานที่เก็บของวัตถุโบราณมากมาย เป็นต้นว่า พระพุทธรูป พระพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนของมีค่าเช่น  แก้ว แหวนเงินทอง ของคนสมัยโบราณ ซึ่งหลังจากที่ชาวขอมถูกรุกรานก่อนที่จะอบพยบย้ายถิ่นไป ได้นำเอาทรัพย์สินเงินทองที่มีค่านำลงมาจากวัดพระเจ้าเขากาด ขนย้ายมากองรวมกันไว้ใต้กองหินแห่งนี้ โดยมีการนำเอาก้อนหินมาทับถมไว้ชั้นบนเพื่อเป็นการพรางตาแก่ผู้พบเห็น ไม่เพียงเท่านั้นยังได้คิดวิธีป้องกันทรัพย์สินดังกล่าว ด้วยการคิดดัดแปลงเครื่องมือกลแบบโบราณขึ้นมา มีลักษณะคล้ายใบพัดของพัดลม เรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า “ยนต์ฟัน”

โดยมีการเจาะรูกองหินไว้ช่วงหนึ่ง มีขนาดกว้างเท่าลำต้นตาล แล้วติดตั้งยนต์ฟันไว้ข้างใน ยนต์ฟันจะทำงานอยู่ตลอดเวลา ใบเลื่อยของยนต์ฟันจะมีความคมกริบเป็นพิเศษ ในขณะที่หมุนจะทำให้เกิดมีเสียง อื้ออึงอันน่าสะพรึงกลัวจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ มีชาวบ้านเคยทดลองเอาใบลานแหย่เข้าไปในรู ปรากฏว่าใบลานจะขาดทันที กองหินนี้ตามประวัติ สุภาพสตรีจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้ หากขึ้นไปก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอันเป็นไป เพราะเคยมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้ว ด้วยเหตุนี้สุภาพสตรีจึงไม่กล้า ขึ้นไปจนตราบทุกวันนี้ นอกจากนี้หากผู้ใดได้กล่าววาจาอันไม่สมควรก็จะทำให้เกิดเหตุอาเพศ ต่างๆ เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย รักษาไม่หาย บางคนก็ได้ถึงแก่ชีวิตไป ชาวบ้านจึงกลัวกันมากในเรื่องนี้ ดังนั้น จึงเป็นสถานที่ชาวบ้านทุกคนให้ความเคารพนับถือตามความเชื่อไม่มีใครกล้าลบหลู่ ดูหมิ่น แต่อย่างใดต่อมารูที่มีอยู่ในกองหินนั้น ได้ถูกก้อนหินและดินทับถมนานๆ เข้า จึงทำให้รูนั้นอุดตันไปจนกลายเป็นสภาพอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ แต่ชาวบ้านก็ยังให้ความเคารพนับถืออยู่เช่นเดิม พอถึงวันสำคัญ ทางพุทธศาสนาก็จะพากันเอาน้ำอบ น้ำหอมไปสักการะ เป็นประเพณีสืบต่อกันมา เพราะถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งของอันล้ำค่า กองหินนี้คงมีสิ่งของที่ล้ำค่าอยู่เป็นจำนวนมากมายในอนาคตทางวัดได้มีโครงการที่จะทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อครอบบริเวณกองหินแห่งนี้ไว้เพื่อให้เป็นสถานที่เคารพสักการะสืบต่อไป และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อค้นคว้าศึกษาแก่คนรุ่นหลังอีกด้วย


Visitors: 39,612