พระธาตุศรีลานนา

พระธาตุเจดีย์ศรีล้านนา

      ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ ทุกปีในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ จะมีพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุของชาวล้านนาต้องเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ธุปเทียน ฝักส้มป่อย หม้อไห ข้าวสุก ข้าวสาร อาหารแห้ง จากนั้น จะพากันเข้าพักในศาลาบาตรที่รายล้อมองค์เจดีย์ หรือรายล้อมตามแนวกำแพงวัดด้านใน แล้วจึงไปปัดกวาดลานพระธาตุ  ลานต้นโพธิ์ เรียกว่าอุปัฎฐากพระธาตุ ถึงเวลากลางคืนมีการจุดธูปเทียนถวายข้าวตอกดอกไม้ ทำวัตรสวดมนต์  สวดกล่าวคำไหว้พระธาตุเป็นภาษาบาลี

Visitors: 39,614