โครงการธรรมชาติศึกษา

เทศบาลตำบลครึ่ง ได้ดำเนินการจัดโครงการธรรมชาติศึกษาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ สวนไร่นาสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 7 ตำบลครึ่ง
Visitors: 20,057