โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนตำบลครึ่ง

เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนตำบลครึ่ง ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558 ณ พระธาตุเขาเขียว
Visitors: 20,057