พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อำเภอเชียงของร่วมกับเทศบาลตำบลครึ่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๗๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายความอาลัยและความจงรักภัคดี ณ วัดบ้านหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
Visitors: 39,614