โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่านทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวตำบลครึ่ง ร่วมถวายความอาลัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ท่านนายอำเภอ และผู้เข้างานทุกท่านได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จำนวน ๙๙๙ ต้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
Visitors: 39,614