โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๕๙ เทศบาลตำบลครึ่ง และชุมชนบ้านม่วงชุม เข้าร่วมพิธีรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ ๑๑ โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานตลอดโครงการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
Visitors: 39,378