มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลครึ่ง เข้าร่วมงานมหกรรมเชียงของเมืองสะอาด ตามโครงการขับเคลื่อนวาระเชียงของเมืองสะอาด ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
Visitors: 39,614