โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพฯ

วันที่ 30-31 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลครึ่ง จัดอบรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ร้านค้าชุมชนตำบลครึ่ง
Visitors: 39,614