โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม

เทศบาลตำบลครึ่ง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ป่าสุสานบ้านหลวง หมู่ที่ 8 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
Visitors: 39,614