กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง รุ่นที่1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 กิจกรรมดนตรีสร้างสุข(ภาวะ) หรือเรียกว่านวตกรรมเสริมสร้างสมาธิและความทรงจำด้วยดนตรี ซึ่งสามารถลดปัญหาโรคอัลไซเมอร์และโรคซึมเศร้าให้กับผู้สูงอายุ โดยการเล่นดนตรีอังกะลุง โดยใช้มือเป็นสัญลักษ์ โดยครูพัฒนา สุขเกษม หรือครูเอ็ด
Visitors: 35,157