กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลครึ่ง รุ่นที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ และฟังบรรยายจากพระอธิการบุญเพ็ชร วรธมโม กิจกรรมรำวงมาตรฐาน โดยคุณครูพรนภา กุลวาชัย(ครูนาย) และกิจกรรมพัฒนาการดูแลตนเองย่างเข้าสู่วัยชรา โดยคุณหมอนงนุช บุญธรรม
Visitors: 35,157