โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลครึ่ง จัดกิจกรรมโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเขาเขียว เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
Visitors: 39,614