ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้

    1. ร้องเรียนด้วยตนเอง

    2. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลครึ่ง : www.khrueng.go.th/ร้องเรียนร้องทุกข์

    3. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 053-783328

    4. ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : เทศบาลตำบลครึ่ง

Visitors: 39,614