การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง

Visitors: 32,398