ทุ่งดอกปอเทือง ณ สนามกีฬาบ้านตอง

        ทุ่งปอเทือง จะบานช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม นักท่องเที่ยวสามารถมาแวะชม

 แวะถ่ายภาพบรรยากาศกันได้นะค

Visitors: 39,614