โครงการลานวัฒนธรรมประเพณีและการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลครึ่ง ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลครึ่ง จัดโครงการลานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและสร้างอัตลักษณ์ของชาวตำบลครึ่งให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

Visitors: 39,614