โครงการหล่อเทียนและถายเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลครึ่ง ชมรมปกครองตำบลครึ่ง และประชาชนตำบลครึ่ง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดในเขตพื้นที่ตำบลครึ่ง ประจำปี 2562
Visitors: 39,614