ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
200
เดือนที่แล้ว
3,063
ปีนี้
55,200
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
104,984
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลครึ่ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญติท้องถิ่น พ.ศ.256525 พ.ย. 2565
2การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ5 ก.ค. 2564
3การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ5 ก.ค. 2564
4การมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล5 ก.ค. 2564
5การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลครึ่ง(เพิ่มเติม)4 ธ.ค. 2563
6การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ1 ก.ค. 2563
7แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 ก.ค. 2563
8การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลครึ่ง1 ก.ค. 2563
9345-2562_การแบ่งมอบงานและการมอบหมาบหย้าที่ภาย2 ก.ย. 2562
10351-2562_การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส2 ก.ย. 2562
1144-2562_การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในเท13 ก.พ. 2562
1250-2562_การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่13 ก.พ. 2562
1351-2562_การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่13 ก.พ. 2562
14การมอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปล13 ก.พ. 2562
15การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ13 ก.พ. 2562
16การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ13 ก.พ. 2562
17แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล13 ก.พ. 2562
18แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล15 พ.ย. 2559
19แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 ก.พ. 2559

1