ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
200
เดือนที่แล้ว
3,063
ปีนี้
55,200
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
104,984
ไอพี ของคุณ
44.197.101.251

ลำดับรายการวันที่
1การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์11 ม.ค. 2564
2การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 255111 ม.ค. 2564
3การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว11 ม.ค. 2564
4การขอเลขที่บ้าน11 ม.ค. 2564
5การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/111 ม.ค. 2564
6การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2111 ม.ค. 2564
7การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร11 ม.ค. 2564
8การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 3411 ม.ค. 2564
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2111 ม.ค. 2564
10การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง11 ม.ค. 2564
11การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ11 ม.ค. 2564
12การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร11 ม.ค. 2564
13การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน11 ม.ค. 2564
14การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 ม.ค. 2564
15การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 ม.ค. 2564
16การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3211 ม.ค. 2564
17การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ11 ม.ค. 2564
18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ11 ม.ค. 2564
19การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร11 ม.ค. 2564
20การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน11 ม.ค. 2564

1 2 3 4   >>  >|