ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,741
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
2,741
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
52,525
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 พ.ย. 2564
2มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25644 ม.ค. 2564
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ4 ม.ค. 2564
4มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ4 ม.ค. 2564
5มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม4 ม.ค. 2564
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง4 ม.ค. 2564
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ4 ม.ค. 2564
8มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต4 ม.ค. 2564
9มาตรการการป้องกันการรับสินบน4 ม.ค. 2564
10รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 256311 ม.ค. 2563

1