ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,741
เดือนที่แล้ว
2,719
ปีนี้
2,741
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
52,525
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248

1
การดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
06 ธันวาคม 2565

จิตอาสาตำบลครึ่ง จัดกิจกรรม Big Clenind Day,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
04 ธันวาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่งกำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3

25 พฤศจิกายน 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

25 สิงหาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

11 สิงหาคม 2565

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนคณะทำงานของชุมชน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
09 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งกำหนดจัดโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างประจำปี 2565 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครี่ง

26 กรกฎาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

21 มิถุนายน 2565

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลครึ่ง อสบ. นางไกรสร พรมน้อย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

 

ภาพปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลครึ่ง

อสบ. นางไกรสร พรมน้อย

ผู้ป่วย เขียว ไชยเขียว  บ้านเลขที่ 7/1  หมู่ 6 ตำบลครึ่ง

เดือน กรกฎาคม 2564

20 มิถุนายน 2565

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินผุ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินผุ (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) บ้านหลวง ม.4 , บ้านหลวงใหม่พัฒนา ม.8 ต.ครึ่ง และบ้านศรีวิไล ม.7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่บ้านส้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่บ้านส้าน หมู่ที่1 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่บ้านครึ่งใต้ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่3 , บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่บ้านส้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่บ้านส้าน หมู่ที่1 , บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลครึ่งจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ 11 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง โดยมีนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่งเป็นประธานเปิดพิธีอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 1 - 21 เมษายน 2565

21 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) ในพื้นที่บ้านครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) ในพื้นที่บ้านครึ่งเหนือ ม.2 , บ้านครึ่งใต้ ม.3 , บ้านประชาภิวัฒน์ ม.10 , บ้านไชยปราการ ม .11 ตำบลครึ่ง และบ้านเกี๋ยงใต้ ม.6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565

30 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (243 รายการ)