ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
3,506
เดือนที่แล้ว
3,466
ปีนี้
19,733
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
69,517
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149

1
ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นหวาย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ-สกุล                    นายประพัฒน์   แก้วตา

          ที่อยู่ที่                      239/1  หมู่ที่ 4 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

          เบอร์โทรติดต่อ             08-4619-4121

          ประวัติการศึกษา          มัธยมศึกษาตอนปลาย

การเสียสละเพื่อชุมชน              ประธานกลุ่มจักสานหวายหมู่บ้าน  เป็นแกนนำการรวมกลุ่ม

การทำงานปัจจุบัน                  จักสานหวาย ทำผลิตภัณฑ์เป็นของใช้  เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

28 มิถุนายน 2564

ด้านหมอพื้นบ้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ-สกุล                    นางสุพรรณี      ไชยชาย

          ที่อยู่ที่                      หมู่ที่ 3 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

          เบอร์โทรติดต่อ             09-1553-7939

          ประวัติการศึกษา          ประถมศึกษาปีที่ 7

การเสียสละเพื่อชุมชน              อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

การทำงานปัจจุบัน                  เกษตรกร หมอพื้นบ้าน

28 มิถุนายน 2564

ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ-สกุล                    นายเมือง  ศรีสม

          ที่อยู่ที่                      หมู่ที่ 7 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

          เบอร์โทรติดต่อ             -

          ประวัติการศึกษา          ประถมศึกษา

การเสียสละเพื่อชุมชน              ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่า น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทำงานปัจจุบัน                  รับจ้างทั่วไป

28 มิถุนายน 2564

การฟ้อนรำ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ-สกุล                    นายญนพัฒน์   เขียวนิล

          ที่อยู่ที่                      หมู่ที่ 8 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

          เบอร์โทรติดต่อ             -

          ประวัติการศึกษา          มัธยมศึกษาปี่ที่ 6

การเสียสละเพื่อชุมชน              สอนการฟ้อนรำ นาฎศิลป์

การทำงานปัจจุบัน                  รับจ้างทั่วไป

28 มิถุนายน 2564

ภาษาและวรรณกรรม (การเล่าเรื่อง),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ-สกุล                    พระบุญเพ็ชร  วรธัมโม

          ที่อยู่ที่                      หมู่ที่ 8 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

          เบอร์โทรติดต่อ             0951805269

          ประวัติการศึกษา          -

การเสียสละเพื่อชุมชน              ผู้นำทางศาสนา

การทำงานปัจจุบัน                  เจ้าอาวาสวัดหลวง

28 มิถุนายน 2564

หัตถกรรมการตีมีด พร้า,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ-สกุล                    นายจ้อย  ไชยลังการ

          ที่อยู่ที่                      หมู่ที่ 7 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

          เบอร์โทรติดต่อ             0615254332

          ประวัติการศึกษา          ประถมศึกษา

การเสียสละเพื่อชุมชน              ประธานผู้สูงอายุ ประจำหมู่บ้าน

การทำงานปัจจุบัน                  ผู้สูงอายุ

28 มิถุนายน 2564

ความเชื่อ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ-สกุล                    นายดวงจันทร์  ตะติ

                                      นายศรีนวล  อุ่นใน

                                      นายสมรัตน์  ดวงเดช

          ที่อยู่ที่                      หมู่ที่  6 ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

          เบอร์โทรติดต่อ             -

          ประวัติการศึกษา          -

การเสียสละเพื่อชุมชน              เป็นผู้นำด้านความเชื่อในชุมชน

การทำงานปัจจุบัน                  เกษตรกร

28 มิถุนายน 2564

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อ-สกุล                    นายปัญญา  เป้าพรหมมา

         

          ที่อยู่ที่                      หมู่ที่  7  ตำบลครึ่ง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

          เบอร์โทรติดต่อ             0923146436

          ประวัติการศึกษา          ปริญญาตรี

การเสียสละเพื่อชุมชน              เป็นผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การทำงานปัจจุบัน                  กำนันตำบลครึ่ง

28 มิถุนายน 2564

ผลิตภัณฑ์หวาย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
28 มกราคม 2564

ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว กข.6 และข้าวหอมมะลิ 100% ผ่านมาตรฐาน GAP,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
28 มกราคม 2564

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 มกราคม 2564

แคบหมูไร้มัน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 มกราคม 2564

ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ลูกบอลนวดมือ ไม้เหยียบเท้ายืดเอ็นเท้า),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 มกราคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)