ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
21
เดือนที่แล้ว
2,369
ปีนี้
21,016
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
38,030
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68

1
สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

25 สิงหาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

11 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งกำหนดจัดโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างประจำปี 2565 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครี่ง

26 กรกฎาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

21 มิถุนายน 2565

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลครึ่ง อสบ. นางไกรสร พรมน้อย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

 

ภาพปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลครึ่ง

อสบ. นางไกรสร พรมน้อย

ผู้ป่วย เขียว ไชยเขียว  บ้านเลขที่ 7/1  หมู่ 6 ตำบลครึ่ง

เดือน กรกฎาคม 2564

20 มิถุนายน 2565

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินผุ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินผุ (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) บ้านหลวง ม.4 , บ้านหลวงใหม่พัฒนา ม.8 ต.ครึ่ง และบ้านศรีวิไล ม.7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่บ้านส้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในพื้นที่บ้านส้าน หมู่ที่1 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่บ้านครึ่งใต้ ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ในพื้นที่บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่3 , บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่บ้านส้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่บ้านส้าน หมู่ที่1 , บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2565

29 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลครึ่งจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ 11 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง โดยมีนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่งเป็นประธานเปิดพิธีอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่ 1 - 21 เมษายน 2565

21 เมษายน 2565

ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) ในพื้นที่บ้านครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก (ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุด) ในพื้นที่บ้านครึ่งเหนือ ม.2 , บ้านครึ่งใต้ ม.3 , บ้านประชาภิวัฒน์ ม.10 , บ้านไชยปราการ ม .11 ตำบลครึ่ง และบ้านเกี๋ยงใต้ ม.6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565

30 มีนาคม 2565

ดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำบ้านครึ่งเหนือ ในพื้นที่บ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่2,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการก่อสร้างห้องน้ำบ้านครึ่งเหนือ ในพื้นที่บ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่2 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2565

30 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหลวง หมู่ 8,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 28 มกราคม 2565 นำโดยนายประสงค์ ต๊ะติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลครึ่ง พร้อมด้วยตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหลวง หมู่ 8 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในลำดับถัดไป

28 มกราคม 2565

ท่านผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทานและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยพร้าวกุด พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านศรีลานนา ม.5 ตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
27 มกราคม 2565

ได้มอบหมายให้ นายชัชภณ ศรีอารยกุล รองนายกเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ นายชัชภณ ศรีอารยกุล รองนายกเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 1 ครัวเรือน 3 ราย
24 มกราคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (238 รายการ)