ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
21
เดือนที่แล้ว
2,369
ปีนี้
21,016
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
38,030
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68

13
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
30 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลครึ่ง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเขาเขียวเทศบาลตำบลครึ่ง
30 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับชมรมปกครองตำบลครึ่ง และประชาชนตำบลครึ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำลำห้วยครึ่ง
25 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดในเขตพื้นที่ตำบลครึ่ง ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลครึ่ง ชมรมปกครองตำบลครึ่ง และประชาชนตำบลครึ่ง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดในเขตพื้นที่ตำบลครึ่ง ประจำปี 2562
15 กรกฎาคม 2562

จิตอาสาเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมพัฒนาสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
6 มิถุนายน 2562 จิตอาสาเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมพัฒนาสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา
06 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลครึ่ง จัดตั้ง ตู้ปันสุข,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลครึ่ง จัดตั้ง ตู้ปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไว้บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ผู้ได้รับความเดือดร้อน สามารถมารับได้ฟรี และหากใครต้องการแบ่งปันสามารถนำสิ่งของมาเพิ่มเติมในตู้ร่วมแบ่งปัน
21 พฤษภาคม 2562

จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ยากไร้และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลครึ่ง จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ยากไร้และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลครึ่ง โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ให้เกียรติเป็นประธานมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลครึ่ง ยังได้รับมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานีตำรวจภูธรบุญเรือง กำนันปัญญา เป้าพรหมมา และคุณนิพน ปันอินทร์ เทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
08 พฤษภาคม 2562

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลครึ่ง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลครึ่ง ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
01 พฤษภาคม 2562

นายกัมพล ปันทะยม ปลัดอำเเภอเชียงของ ปลัดประจำตำบลครึ่ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายกัมพล ปันทะยม ปลัดอำเเภอเชียงของ ปลัดประจำตำบลครึ่ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลครึ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครึ่ง
15 เมษายน 2562

ดำเนินการจัดตั้งกองทุนอาหารเพื่อถวายพระภิกษุสามเณร ผู้กักตัวและผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
13 เมษายน 2563 วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนอาหารเพื่อถวายพระภิกษุสามเณร ผู้กักตัวและผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางวัดหลวง " ฝากประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม " เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบบ้าน-วัด การบริหารจัดการ COVID-19 ของตำบลครึ่งค่ะ
13 เมษายน 2562

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
10 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลครึ่ง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลครึ่ง
10 เมษายน 2562

มอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
10 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลครึ่ง โดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ให้แก่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง เพื่อนำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ ตัวแทน อสม. ตำบลครึ่ง และตัวแทน อสม.ตำบลบุญเรือง ได้รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จากตัวแทนท่านอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ชร. เพื่อใช้ในกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
10 เมษายน 2562

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสุ่ดินและลดปัญหาโลกร้อน ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย สำนักงานการเกษตรอำเภอเชียงของ และกรมการข้าวจังหวัดเชียงราย จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช คืนความอุดมสมบูรณ์กลับสุ่ดินและลดปัญหาโลกร้อน ประจำปี 2562 โดยมีนายกัมพล จันมะยม ปลัดอำเภอเชียงของ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ บ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
28 มีนาคม 2562

โครงการสำรวจป่า ประจำปี 2562 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง จัดโครงการสำรวจป่า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่อิงฝั่งขวา บ้านส้าน – บ้านตอง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คณะเดินทางสำรวจป่านำโดย ท่านนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง นายกดำรงศักดิ์ ไชยสาร ร่วมกับตัวแทนชุมชนตำบลครึ่งทั้ง 11 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ ชร.8 เชียงของ เจ้าหน้าที่อำเภอเชียงของ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 68 คน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่อิงฝั่งขวา ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนในความร่วมมือ
28 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน​ ประจำปี​ 2562​ กิจกรรม:สร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า​ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า​และหมอกควันเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เมื่อวันศุกร์ที่​ 15​ กุมภาพันธ์​ 2562​ เวลา​ 09.00​น.​ เทศบาลตำบลครึ่ง​ งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน​ ประจำปี​ 2562​ กิจกรรม:สร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า​ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า​และหมอกควันเทศบาลตำบลครึ่ง​ ​โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย​ คณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาเทศบาล​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ หน.สนง.ปภ.ชร​ สาขาเชียงของ​ วิทยากร พนักงานเทศบาลและตัวแทนหมู่บ้าน​ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง
15 กุมภาพันธ์ 2562

 ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ และได้ออกบริการจ่ายเงินค่าจัดเก็บถุงพลาสติก กล่องนม,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ และได้ออกบริการจ่ายเงินค่าจัดเก็บถุงพลาสติก กล่องนม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลครึ่งได้นำไปชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562

|<<<.....910111213141516>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13 / 16  (238 รายการ)