ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
345
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
2,173
ปีนี้
17,374
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
34,388
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

2
นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 18 มกราคม 2565 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 3 ครัวเรือน 5 ราย
18 มกราคม 2565

 ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการลงข้อมูลที่ อสม. ได้ทำการลงพื้นที่จัดเก็บสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ ณ หอประชุมบ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ 10,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
14 มกราคม 2565

ในช่วงภาคเช้า ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการลงข้อมูลที่ อสม. ได้ทำการลงพื้นที่จัดเก็บสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ข้อมูลบ้านครึ่งเหนือ หมู่ 2 บ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 และบ้านไชยปราการ หมู่ 11  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
13 มกราคม 2565

ในช่วงภาคบ่าย ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการลงข้อมูลที่ อสม. ได้ทำการลงพื้นที่จัดเก็บสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ข้อมูลบ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 และบ้านไชยปราการ หมู่ 11  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
13 มกราคม 2565

นายชโยดมก์ นันติ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลครึ่ง ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหลวง หมู่ 8  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชน และพื้นที่การเกษตรกรรมในฤดูฝน ฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอยู่รหว่างดำเนินการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในลำดับถัดไป,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
13 มกราคม 2565

นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 1 ครัวเรือน 2 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
12 มกราคม 2565

ในช่วงภาคเช้า ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ ณ ที่ทำการ กม. ประจำหมู่บ้านบ้านตองเก้า หมู่ 9,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
12 มกราคม 2565

ในช่วงภาคเช้า ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 10 มกราคม 2565 ในช่วงภาคเช้า ตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ ณ หอประชุมศาลากลางบ้านม่วงชุม หมู่ 7
10 มกราคม 2565

 ในช่วงภาคบ่าย ตัวแทนสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 10 มกราคม 2565 ในช่วงภาคบ่าย ตัวแทนสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ ณ หอประชุมบ้านศรีลานนา หมู่ 5
10 มกราคม 2565

ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง บ้านตอง หมู่ 6 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง บ้านตอง หมู่ 6 จำนวน 3 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
06 มกราคม 2565

นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้มอบผ้าห่มให้กับผู้พิการทางสายตาจำนวน 2 ครัวเรือน 2 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
05 มกราคม 2565

สนับสนุนเตียงสนาม สำหรับเตรียมความพร้อม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ( Community Isolation (CI) ),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่งได้รับการประสานจาก รพ.สต.บ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อรับการสนับสนุนเตียงสนาม สำหรับเตรียมความพร้อม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ( Community Isolation (CI) ) เทศบาลตำบลครึ่งจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
29 ธันวาคม 2564

นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 4 ครัวเรือน 6 ราย
28 ธันวาคม 2564

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจงานระบบ  cctv ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นำทีมโดย ว่าที่ ร.ต.ชโยดมก์ นันติ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลครึ่ง คณะเจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจงานระบบ cctv ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลครึ่ง
28 ธันวาคม 2564

นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 1 ครัวเรือน 6 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตันแทนพนักงานเทศบาลตำบลครึ่งได้นำถุงยังชีพมอบให้ผู้กักตัวที่ได้สัมผัสผู้ป่วย และได้รับคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 1 ครัวเรือน 6 ราย

23 ธันวาคม 2564

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 16  (236 รายการ)