ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
351
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
2,173
ปีนี้
17,374
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
34,388
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

3
เทศบาลตำบลครึ่งเข้าร่วมการนำเสนอผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 "ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล",เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เมื่อวันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่งเข้าร่วมการนำเสนอผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 "ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
22 ธันวาคม 2564

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนกลุ่มคัดแยกขยะในชุมชน เรื่องการใช้แอพพลิเคชั่นถังเงิน-ถังทอง ในการเก็บรวบรวมขยะในพื้นที่ตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลครึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนกลุ่มคัดแยกขยะในชุมชน เรื่องการใช้แอพพลิเคชั่นถังเงิน-ถังทอง ในการเก็บรวบรวมขยะในพื้นที่ตำบลครึ่ง ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเขาเขียว เทศบาลตำบลครึ่ง
19 ธันวาคม 2564

นำถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนที่มีคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนที่มีคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 1 ราย 1 ครัวเรือน
14 ธันวาคม 2564

ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง บ้านตอง หมู่ 6,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง บ้านตอง หมู่ 6 จำนวน 6 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
14 ธันวาคม 2564

ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง จำนวน 4 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง จำนวน 4 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
13 ธันวาคม 2564

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงของ
05 ธันวาคม 2564

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลครึ่ง สังกัดเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลครึ่ง สังกัดเทศบาลตำบลครึ่ง ณ ห้องประชุมเขาเขียว
03 ธันวาคม 2564

นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนที่มีคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 20 ราย 16 ครัวเรือน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนที่มีคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 20 ราย 16 ครัวเรือน
30 พฤศจิกายน 2564

 นายดำรงศักดิ์  ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงคุณครูและนักเรียน จำนวน 22 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงคุณครูและนักเรียน จำนวน 22 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
29 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับช่องทางการสื่อสารและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน",เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับสำนักวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กับกิจกรรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับช่องทางการสื่อสารและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน"

24 พฤศจิกายน 2564

นำโดยนายประสงค์ ตะติ รองนายกเทศมนตรี คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ อสม. บ้านส้าน หมู่ 1 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ำโดยนายประสงค์ ตะติ รองนายกเทศมนตรี คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับ อสม. บ้านส้าน หมู่ 1 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน

24 พฤศจิกายน 2564

นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนที่มีคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้ตัวแทนผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนที่มีคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง จำนวน 18 ราย 12 ครัวเรือน

23 พฤศจิกายน 2564

นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์อำเภอเชียงของ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมตัวแทนคณะบริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์อำเภอเชียงของ จำนวน 6 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

22 พฤศจิกายน 2564

ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมตัวแทนคณะบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จำนวน 26 ราย ผลเป็นลบ 25 ราย ผลเป็นบวก 1 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

16 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลครึ่งออกสำรวจข้อมูลและติดตามสถานประกอบการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ในวันที่ 9 -16 พฤศจิกายน 2564 พนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ออกสำรวจข้อมูลและติดตามสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย-ตัดผม ในพื้นที่ตำบลครึ่ง ทั้งหมดจำนวน 11 หมู่บ้าน รวม 62 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายจังหวัดเชียงราย

16 พฤศจิกายน 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 16  (236 รายการ)