ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
347
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
2,173
ปีนี้
17,374
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
34,388
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

4
เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประสานความร่วมมือ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

กิจกรรมระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประสานความร่วมมือ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับช่องทางการสื่อสารและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน" ในหัวข้อ "ขายดีต้องขายผ่านบน Shopee" โดยวิทยากร คุรเฉลิมชัย
พรหมจันทร์ ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านขายรองเท้า Finfootshop เป็นวิทยากรในการอบรม ให้แก่ตัวแทน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในพื้นที่ตำบลครึ่ง ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและทีมวิทยากรมา ณ โอกาสนี้

13 พฤศจิกายน 2564

ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จำนวน 35 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมคณะบริหาร ทีมงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จำนวน 35 ราย ผลเป็นลบทั้ง35 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

08 พฤศจิกายน 2564

 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง 1 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง และทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยง 1 ราย ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นลบ
02 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประสานความร่วมมือ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับช่องทางการสื่อสารและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน",เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
กิจกรรมระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประสานความร่วมมือ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับช่องทางการสื่อสารและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน" ในหัวข้อเทคนิคการถ่ายภาพ ให้แก่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ผลิตหวายตำบลครึ่ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อโปรโมทสินค้า OTOP ของตำบลครึ่งและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและทีมวิทยากรมา ณ โอกาสนี้
01 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลครึ่ง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2505 ถึง 1 กันยายน 2506 เพื่อขอรับเบี้ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถเข้ารับการลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2505 ถึง 1 กันยายน 2506 เพื่อขอรับเบี้ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถเข้ารับการลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลครึ่ง
01 พฤศจิกายน 2564

ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ตลาด “กาดพอเพียง”,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง โดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาล พร้อมทีมงาน ดำเนินการทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ตลาด “กาดพอเพียง”ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลครึ่ง โดยได้ดำเนินการภายใต้มาตราการโควิด-19 ที่เข้มงวด ให้มีการทำความสะอาด บริเวณรอบๆตลาดและพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความปลอดภัยของส่วนรวมทั้งผู้ประกอบการ และผู้มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ตลาดต่อไป
01 พฤศจิกายน 2564

ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานขยายผลการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ (บ้านส้าน) ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง มอบหมายให้นายชัชภณ ศรีอารยกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานขยายผลการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ (บ้านส้าน) ร่วมกับนายอำนวย ธิชาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลครึ่ง นายวรกิจ เมืองไทย ประธานกรรมการบริษัท ฟาร์มดี เซอร์วิส จำกัด พร้อมด้วยนายบัตร หมั่นการ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านส้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะทำงานการบริหารจัดการขยะ ระดับ หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบ้านส้าน หมู่ที่ 1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
28 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน เส้นทางบ้านหลวง-บ้านศรีลานนา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง มอบหมายให้คณะบริหารและสมาชิกสภาฯ เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน เส้นทางบ้านหลวง-บ้านศรีลานนา ระยะทาง 6,700 เมตร ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลครึ่ง ในการนี้เทศบาลตำบลครึ่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจาก อบจ.เชียงราย ทางเทศบาลตำบลครึ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
26 ตุลาคม 2564

ตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์งานศพ อ.เวียงแก่น,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่งและทีมงาน ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก ATK กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์งานศพ อ.เวียงแก่น จำนวน 1 ราย ผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นลบ และได้มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองในครั้งนี้
25 ตุลาคม 2564

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่งร่วมกับศูนย์เรียนรู้บ้านครึ่งใต้ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยนายชัชภณ ศรีอารยกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง และนายสมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้านบ้านครึ่งใต้พร้อมทีมงานให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้
24 ตุลาคม 2564

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 40 ต้น บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลครึ่ง และพรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นเฟื้องฟ้า บริเวณเกาะกลางถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรี พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 40 ต้น บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลครึ่ง และพรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นเฟื่องฟ้า บริเวณเกาะกลางถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์อุไร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ พร้อมครอบครัวที่ได้สนับสนุนต้นทองอุไร ให้แก่เทศบาลตำบลครึ่งเพื่อดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

21 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าบ้านต้า,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่งและทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ตำบลครึ่ง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าบ้านต้า 3 ราย คลัสเตอร์สหกรณ์เครดิตยูเนียนบุญเรือง 1 ราย รวมทั้งสิ้น 4 ราย ผลเป็นลบทั้ง 4 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
20 ตุลาคม 2564

กำหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
ันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่งได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเขาเขียว เทศบาลตำบลครึ่ง ชั้น 3
19 ตุลาคม 2564

กิจกรรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับช่องทางการสื่อสารและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน" ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประสานความร่วมมือ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับช่องทางการสื่อสารและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยนายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง มอบหมายให้ นายประสงค์ ตะติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลครึ่งเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณโสรัฐฏา วรกิตติโชติกรณ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และนวัตกรรมบริหารพัฒนา เป็นวิทยากรในการอบรม ให้แก่ตัวแทน กลุ่มผู้ผลิตหวายในพื้นที่ตำบลครึ่ง ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเขาเขียว เทศบาลตำบลครึ่ง

17 ตุลาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในหมู่บ้าน และร่วมทำกิจกรรมทาสีณาปนสถานในพื้นที่ตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564 นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมคณะบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาตำบลครึ่ง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในหมู่บ้าน และร่วมทำกิจกรรมทาสีณาปนสถานในพื้นที่ตำบลครึ่ง
15 ตุลาคม 2564

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 16  (236 รายการ)