ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
351
เดือนนี้
1,059
เดือนที่แล้ว
2,173
ปีนี้
17,725
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
34,739
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

5
สร้างทีมรับมือแผ่นดินไหวในชุมชน (CERT) ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเชียงราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้จัดทำวิจัย จัดกิจกรรมคืนข้อมูลวิจัย เรื่อง การสร้างทีมรับมือแผ่นดินไหวในชุมชน (CERT) ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดเชียงราย ให้แก่เทศบาลตำบลครึ่ง ในการนี้ ทางเทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

15 ตุลาคม 2564

ประชาชนในพื้นที่ตำบลครึ่ง เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสียงสูงสุด ได้นำชุดตรวจ ATK มาขอรับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประชาชนในพื้นที่ตำบลครึ่ง เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสียงสูงสุด ได้นำชุดตรวจ ATK มาขอรับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีความประสงค์ให้ทางเทศบาลตำบลครึ่ง ทำการตรวจคัดกรองให้ ทั้งนี้ นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมทีมงาน และผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีลานนา ได้ทำการตรวจคัดกรองให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจคัดกรองเป็นลบทั้ง 4 ราย
12 ตุลาคม 2564

โครงการหลังคาบ่อน้ำซับ บ้านส้าน หมู่ 1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินโครงการหลังคาบ่อน้ำซับ บ้านส้าน หมู่ 1 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2564 งบประมาณในการก่อสร้าง 233,000 บาท
12 ตุลาคม 2564

 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เชียงของ ที่นั่งรถตู้มากับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ภารกิจท่านนายกดำรงศักดิ์ ไชยสาร และทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ตำบลครึ่ง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เชียงของ ที่นั่งรถตู้มากับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย โดยสุ่มตรวจรอบที่ 2 จำนวน 3 ราย ผลเป็นลบทั้ง 3 ราย ตรวจรอบที่ 1 จำนวน 5 ราย ผลเป็นลบทั้ง 5 ราย และมีนักเรียนที่สัมผัสกับผู้ป่วยในชั้นเรียน 1 ราย ผลเป็นลบ ตรวจทั้งสิ้น 10 ราย ผลเป็นลบทั้ง 10 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไ
11 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เชียงของ ที่นั่งรถตู้มากับผู้ป่วย รายที่ 2 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง และทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ตำบลครึ่ง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เชียงของ ที่นั่งรถตู้มากับผู้ป่วย รายที่ 2 รวมจำนวน 35 ราย ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นลบ ทั้ง 35 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ศปก. ตำบลครึ่ง ได้ออกคำสั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
08 ตุลาคม 2564

สำรวจฝายและระบบส่งน้ำ ระบบประปาภูเขา บ้านศรีลานนา หมู่ 5,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
ร่วมสำรวจฝายและระบบส่งน้ำ ระบบประปาภูเขา บ้านศรีลานนา หมู่ 5 กับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงราย ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมชลประทาน พร้อมที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเร็วๆนี้
08 ตุลาคม 2564

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ บ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ บ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาดำเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564

08 ตุลาคม 2564

นายดำรงศักดิ์  ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารฌาปนสถานบ้านศรีลานนา หมู่ 5,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารฌาปนสถานบ้านศรีลานนา หมู่ 5 พร้อมกระเบื้องปูพื้น และได้บริจาคกระเบื้องปูพื้นและสีให้แก่ฌาปนสถานในตำบลครึ่งทุกหมู่บ้านอีก 6 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ช่างในหมู่บ้าน และคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมสมทบแรงงานและวัสดุบางส่วน เทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
08 ตุลาคม 2564

นำถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนที่มีคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วัันที่ 7 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง ได้นำถุงยังชีพมอบให้แก่ครัวเรือนที่มีคำสั่งกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลครึ่ง
07 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เชียงของ ที่นั่งรถตู้มากับผู้ป่วย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เชียงของ ที่นั่งรถตู้มากับผู้ป่วย รวมจำนวน 32 ราย ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นลบ ทั้ง 32 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนโรคตำบลครึ่ง ได้ออกคำสั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

06 ตุลาคม 2564

ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หวายให้แก่สมาชิกกลุ่มจักรสานหวายในพื้นที่ตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หวายให้แก่สมาชิกกลุ่มจักรสานหวายในพื้นที่ตำบลครึ่ง ตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจในตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มา ณ โอกาสนี้

06 ตุลาคม 2564

นายดำรงศักดิ์  ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รางวัลที่ 3 ระดับเทศบาลตำบล ประเภท ทั่วไป โดยท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้
06 ตุลาคม 2564

ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เชียงของ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
5 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมทีมงานลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.เชียงของ ที่นั่งรถตู้มากับผู้ป่วย รวมจำนวน 32 ราย ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นลบ ทั้ง 32 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนโรคตำบลครึ่ง ได้ออกคำสั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป
05 ตุลาคม 2564

ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หวายให้แก่สมาชิกกลุ่มจักรสานหวายในพื้นที่ตำบลครึ่ง ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หวายให้แก่สมาชิกกลุ่มจักรสานหวายในพื้นที่ตำบลครึ่ง ตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจในตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มา ณ โอกาสนี้
02 ตุลาคม 2564

นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารฌาปนสถานบ้านศรีลานนา หมู่ 5,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
29 กันยายน 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารฌาปนสถานบ้านศรีลานนา หมู่ 5 พร้อมกระเบื้องปูพื้น และได้บริจาคกระเบื้องปูพื้นและสีให้แก่ฌาปนสถานในตำบลครึ่งทุกหมู่บ้านอีก 6 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ช่างในหมู่บ้าน และคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมสมทบแรงงานและวัสดุบางส่วน เทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
29 กันยายน 2564

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 16  (236 รายการ)