ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
21
เดือนที่แล้ว
2,369
ปีนี้
21,016
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
38,030
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68

6
ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หวายให้แก่สมาชิกกลุ่มจักรสานหวายในพื้นที่ตำบลครึ่ง ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หวายให้แก่สมาชิกกลุ่มจักรสานหวายในพื้นที่ตำบลครึ่ง ตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจในตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มา ณ โอกาสนี้
02 ตุลาคม 2564

นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารฌาปนสถานบ้านศรีลานนา หมู่ 5,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
29 กันยายน 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารฌาปนสถานบ้านศรีลานนา หมู่ 5 พร้อมกระเบื้องปูพื้น และได้บริจาคกระเบื้องปูพื้นและสีให้แก่ฌาปนสถานในตำบลครึ่งทุกหมู่บ้านอีก 6 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ช่างในหมู่บ้าน และคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครึ่ง ร่วมสมทบแรงงานและวัสดุบางส่วน เทศบาลตำบลครึ่ง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
29 กันยายน 2564

มอบหมายให้นายชัชภณ  ศรีอารยกุล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง โดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง มอบหมายให้นายชัชภณ ศรีอารยกุล รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดขยะของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้ร่วมนำส่งขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลครึ่ง เพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย จำนวน 298.4 กิโลกรัม ทั้งนี้ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้
23 กันยายน 2564

ได้มอบเงินสมทบทุน พร้อมข้าวสารและนม ให้แก่กองทุนตำบลครึ่งร่วมใจต้านภัยโควิด-19,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายพัฒนา ปานพรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านตอง หมู่ที่ 6 ต.ครึ่ง และตัวแทนประชาชนบ้านตอง ได้ได้มอบเงินสมทบทุน พร้อมข้าวสารและนม ให้แก่กองทุนตำบลครึ่งร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ทางเทศบาลตำบลครึ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
17 กันยายน 2564

ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางเตรียมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
11 กันยายน 2564 ด้วยสถานการณ์โควิด - 19 ทั่วประเทศในปัจจุบันยังอยู่ในภาวะวิกฤต ทางผู้นำตำบลครึ่งได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางเตรียมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยการจัดตั้ง กองทุนตำบลครึ่งร่วมใจ ต้านภัยโควิด - 19 เพื่อระดมทุนทรัพย์ สิ่งของต่างๆ จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนตำบลครึ่งร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็น โดยส่งตรงศูนย์ประสานงานกองทุนตำบลครึ่งร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 สำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง เลขที่ 99 หมู่ 2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 หรือบริจาคผ่านบัญชี ชื่อ กองทุนตำบลครึ่งร่วมใจต้ายภัยโควิด - 19 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 453-0-47779-7 กองทุนตำบลครึ่งร่วมใจต้ายภัยโควิด – 19 ขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) ได้นำสิ่งของตามโครงการ BOONBOX ส่งบุญจากใจ ส่งอาหารไปถึงบ้าน ร่วมบริจาคให้แก่กองทุน รวมทั้งขอขอบคุณจิตอาสาผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านที่ร่วมจัดทำเตียงไม้ไผ่ จำนวน หมู่บ้านละ 3 เตียง วัดหลวง และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคมา ณ ที่นี้ด้วย รายนามแนบท้ายมานี้
11 กันยายน 2564

โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตองเก้า หมู่ 9,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
11 กันยายน 2564

โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านส้าน หมู่ 1,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
11 กันยายน 2564

ดำเนินการตรวจสอบความเดือดร้อนและผลกระทบมลภาวะทางกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 10 ก.ย. 64 เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจสอบกรณีได้รับความเดือดร้อน
และผลกระทบมลภาวะทางกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่ สถานที่ตั้งบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 7 โดยไม่มีระบบระบายอากาศและระบบำบัดน้ำเสียก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์สัตว์นำโรคต่างๆ แก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

 

10 กันยายน 2564

โครงการไถกลบตอซัง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

06 กันยายน 2564

โครงการครอบครัวอบอุ่น,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

06 กันยายน 2564

ซ่อมแซมต้นเฟื้องฟ้าที่เสียหายตลอดแนวถนนสายกลาง ตั้งแต่หน้า รพ.สต.ครึ่ง ถึงบริเวณจุดกลับรถบ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง ซ่อมแซมต้นเฟื้องฟ้าที่เสียหายตลอดแนวถนนสายกลาง ตั้งแต่หน้า รพ.สต.ครึ่ง ถึงบริเวณจุดกลับรถบ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่ 2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
03 กันยายน 2564

นายกเทศมนตรีตำบลครึ่งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง จ.อุทัยธานี,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
วันที่ 1 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง จ.อุทัยธานี เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบเปิดและระบบปิด และมีท่าน สท.ชัชภณ ศรีอาริยกุล บรรยายสรุปเรื่องการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้
01 กันยายน 2564

 เข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ขอแสดงความยินดี กับผู้ใหญ่สมเพชร ทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 3 เข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
30 สิงหาคม 2564

ซ่อมแซมบ้านคนพิการ บ้านม่วงชุม ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

28 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลครึ่ง ขอบพระคุณท่านนายอำเภอเชียงของ ที่ช่วยประสานงานเพื่อขอรับสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลครึ่ง ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ขอบพระคุณท่านนายอำเภอเชียงของ ที่ช่วยประสานงานเพื่อขอรับสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลครึ่ง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 7 หมู่บ้าน 152 ครัวเรือน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลครึ่งได้มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ณ ร้านค้าชุมชนตำบลครึ่ง
14 สิงหาคม 2564

|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 16  (238 รายการ)