ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
345
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
2,173
ปีนี้
17,374
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
34,388
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

2
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
24 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
24 พฤศจิกายน 2564

เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนและผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลครึ่งร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแบบสำรวจออนไลน์ (Google Form),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนและผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลครึ่งร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแบบสำรวจออนไลน์ (Google Form)

 

คลิ๊ก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform

15 พฤศจิกายน 2564

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 คลัสเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ณ หอประชุมบ้านตอง หมู่ 6 จำนวน 14 ราย ผลเป็นลบทั้ง14 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมคณะบริหาร และทีมงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 คลัสเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ณ หอประชุมบ้านตอง หมู่ 6 จำนวน 14 ราย ผลเป็นลบทั้ง14 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

05 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ 1 / 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศ เทศบาลตำบลครึ่ง
เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ 1 / 2565

05 พฤศจิกายน 2564

ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายกดำรงศักดิ์ ไชยสาร และทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จำนวน 3 ราย ผลเป็นลบ 1 ราย และผลเป็นบวก 2 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

04 พฤศจิกายน 2564

การประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดย ว่าที่ ร.ท.ทัศน์ไชย ไชยทน ปลัดเทศบาล เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้ร่วมการประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่ง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครึ่ง

04 พฤศจิกายน 2564

ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นำโดยนายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลครึ่ง พร้อมคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลครึ่ง ประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการเสนอ โครงการขอรับการสนับสนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครึ่ง

03 พฤศจิกายน 2564

ประชุมชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ รวมถึงชี้แจงสถานการณ์โควิดในพื้นที่อำเภอเชียงของ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ ศปก.ตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลครึ่ง โดยนายวีรยุทธ วิชัยเลิศ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง ประธาน ศปก.ตำบลครึ่ง ประชุมชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ รวมถึงชี้แจงสถานการณ์โควิดในพื้นที่อำเภอเชียงของ ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ ศปก.ตำบลครึ่ง ณ ห้องประชุมเขาเขียวเทศบาลตำบลครึ่ง

26 ตุลาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลครึ่งได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเขาเขียว เทศบาลตำบลครึ่ง ชั้น 3

19 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 22   กันยายน  พ.ศ. 2564  เทศบาลตำบลครึ่ง  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรุกล้ำเหมืองสาธารณะประโยชน์  บ้านไชยปราการ หมู่ที่  11

23 กันยายน 2564

การประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

การประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

17 กันยายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
20 สิงหาคม 2564

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 6  (80 รายการ)