ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
347
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
708
เดือนที่แล้ว
2,173
ปีนี้
17,374
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
34,388
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

4
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "90 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564 #หากพบเห็นการเผาโปรดแจ้ง งานป้องกันฯ ทต.ครึ่ง โทร.053-783722

01 มีนาคม 2564

ขอเชิญชวน..ชาวตำบลครึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

 4 กุมภาพันธ์ 2564

             สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคู่มือ ตัวอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและคนทุกวัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปสามารถอ่านและทำความเข้าใจอย่างง่าย ๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ

             เทศบาลตำบลครึ่ง  จึงขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลวังทับไทร หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นฐานสำหรับคนพิการ ดูตัวอย่างได้จากไฟล์ข้างล่างนี้

 

04 กุมภาพันธ์ 2564

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
22 มกราคม 2564

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
22 มกราคม 2564

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
22 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
15 ธันวาคม 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตำบลครึ่ง ครั้งที่ 2/2563,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง จัดประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพื้นที่ตำบลครึ่ง ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเขาเขียว ชั้น 3 เทศบาลตำบลครึ่ง โดยมีนายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลครึ่ง

03 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
07 ตุลาคม 2563

ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ประจำครุภัณฑ์ 001-47-0001 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป ( 4 ประตู ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลข ทะเบียน กง 7974,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
10 กรกฎาคม 2563

ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ประจำครุภัณฑ์ 001-47-0001 รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป  ( 4 ประตู ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลข ทะเบียน กง 7974,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
05 มิถุนายน 2563

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง (ภ.ด.ส.1)  ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
29 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนชรา, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนชรา, ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

10 เมษายน 2563

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
09 มีนาคม 2563

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 6  (80 รายการ)