ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
351
เดือนนี้
1,059
เดือนที่แล้ว
2,173
ปีนี้
17,725
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
34,739
ไอพี ของคุณ
3.238.204.167

5
เชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือทางราชการในการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 โครงการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
02 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  ตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชรา พ.ศ. 2548,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
เทศบาลตำบลครึ่ง ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ คนชรา พ.ศ. 2548 (หากต้องการให้ออกแบบหรือเขียนแบบสิ่งก่อสร้างสำหรับคนพิการ ติดต่อ กองช่าง เทศบาลตำบลครึ่ง โทร 053-783328 ต่อ 15 ) สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น -มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ -มีบริการพิเศษสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะ มีช่องบริการเร่งด่วนสำหรับผู้พิการ -มีสัญลักษณ์ต่างๆที่ชัดเจนทั้งในและนอกอาคาร รวมทั้งมีที่นั่งเพียงพอสำหรับการใช้บริการ -มีทางลาด ราวจับ บันใด ที่ปลอดภัย -มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้พิการ -มีช่องจอดรถช่องพิเศษแก่ผู้พิการ
13 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้เบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลครึ่ง จึงขอประชาสัมพันธืให้ทราบโดยทั่วกัน

19 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนเทศบัญญัติ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนเทศบัญญัติ

29 มีนาคม 2562

การลงทะเบียน  ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2562

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
12 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลครึ่ง 053783328 ต่อ 14,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
08 มกราคม 2561

ขอเชิญเที่ยวช๊อป ชิม เที่ยวตลาดประชารัฐ (กาดพอเพียง) ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณตรงข้ามสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
01 ธันวาคม 2560

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่ง ประจำปี 2560,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
30 กันยายน 2560

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและดำเนินงาน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
06 มีนาคม 2560

เจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
03 มีนาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
10 มกราคม 2560

นโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
09 มกราคม 2560

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2559,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
30 สิงหาคม 2559

จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
30 กรกฎาคม 2559

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 6  (80 รายการ)